My Cart

Close
SALE

Walker Bikini Bottom

$ 27.00 $ 110.00
Color: NAVY STRIPE
Size:
  • 82% polyamide 18% elastane
  • Hand wash cold
  • Crochet fabric overlay
  • Pompom ball trim
  • Side tie closures
  • Modeled in size S

FINAL SALE: No returnsÌ_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö__Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ___Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö__Ì_•À_Ì_å¢Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_åÇ_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö__Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö__Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö__Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ__Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö___Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö__Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁÌ_Ì_́‰ÛÓÌö_Ì_Ì_́‰ÛÓÌöÌ_Ì_́Ì__Ì_‰ÛÁ____

(in inches)

  XXS XS S M L XL
Chest 31 32 34 36 39 42
Waist 24 25 27 29 32 35
Low Hip 34.5 35.5 37.5 39.5 42.5 45.5